หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-10 18:45:04


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการ

            ในวันนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วงษ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบวารสาร ThaiJo 2.0 เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรมการใช้ระบบวารสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการประเมิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรณาธิการวารสาร
โดยมีวารสารเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ท่าน จาก 5 วารสาร ดังนี้

  • 1.วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                   
  • 2.International Journal of Development Administration Research                                                                                 
  • 3.วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • 4.วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • 5.วารสาร The EUrASEANs