หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-09 19:57:38


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล

         สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการประชุมมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน รวมถึงตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่ และเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่ละตำบลในการทำธุรกิจวิถีชีวิตแบบใหม่ นิวนอร์มอล อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจชีวิตในชุมชน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th