หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-17 17:31:29

ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา

           วันนี้ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผศ.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และตัวแทนจากราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2248206651945221