หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-10 18:11:31


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

      วันนี้ (10 ก.พ. 64) เวลา 10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีวาระเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน