หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-11 18:32:53


โครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

            ในวันนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรมการใช้ระบบวารสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วงษ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบวารสาร ThaiJo 2.0 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวารสารเข้าร่วมอบรม จำนวน 9 ท่าน จาก 3 วารสาร ดังนี้

  • วารสารวิชาการ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วารสารมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา