หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-05 11:09:21


               สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

              วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเน้นการดำเนินงานในรูปแบบที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคาร ๓๑