หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในงาน International Forum on SMEs and University Patent Technology Creation and Commercialization
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในงาน International Forum on SMEs and University Patent Technology Creation and Commercialization

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในงาน International Forum on SMEs and University Patent Technology Creation and Commercialization

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เข้าร่วมประชุมในงาน International Forum on SMEs and University Patent Technology Creation and Commercialization