หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-10-14 15:45:49


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


                       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)