หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-17 18:25:05

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวธนัญญา ศาลติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓