หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-15 10:23:29


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th