หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมคณะทำงานให้คำปรึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมคณะทำงานให้คำปรึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-15 18:59:10


รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมคณะทำงานให้คำปรึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมและให้คำปรึกษาแก่ อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th