หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-17 21:15:16


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ 

ครั้งที่ 9

          ในวันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว อาทิ รูปแบบในการจัดงานออนไลน์ การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และทีมงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน