หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนประขาสัมพันธ์เชิงรุก “ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่”
สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนประขาสัมพันธ์เชิงรุก “ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-17 21:17:37


  สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนประขาสัมพันธ์เชิงรุก “ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่”

            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณวรฤทัย หาญโชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ คุณอารยา ยอดฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564 กับทีมงานผลิตสื่อวิดีโอ โฆษณา เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ชุมชนและผู้ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นำองค์ความรู้จากการรับชมสื่อวิดีโอและโฆษณา ได้เข้าถึงงานวิจัยเชิงวิชาการและนำไปต่อยอดได้ง่ายด้วยสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก