หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > การประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-08-19 15:54:21

การประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

         วันนี้ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ การประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวถึงความร่วมมือ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ภายใต้กระทรวงใหม่. อว.