หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 12:00:25

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

                วันนี้ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้สื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการสอบถามและเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สุดท้าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินทั้งภายในและภายนอก และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานพร้อมปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่นเดียวกัน


รูปเพิ่มเติมคลิ๊ก