หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาโครงการวิจัย “Full board”
สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาโครงการวิจัย “Full board”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-19 16:41:30

สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาโครงการวิจัย “Full board”

             สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยแบบ Full board จำนวน 1 เรื่อง

         

วันนี้ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์ โดย คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม Full board จำนวน 1 เรื่อง หลังจากการประชุมนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะแจ้งข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยเพื่อปรับแก้ และรับรองต่อไป และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ถือโอกาสนี้มอบกระเช้าของขวัญแก่คณะกรรมการฯ อีกด้วย


                                                                                                                                                         

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  www.ird.ssru.ac.th

Facebook fan page: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-160-1341

นางสาวอนุธิดา แสงใส สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... รายงาน

นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ........... ภาพ

www.ird.ssru.ac.th

IG : IRD_SSRU

Twitter : @ird_ssru

Youtube : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา

Facebook fan page: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ird.ssru)