หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


                สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

                เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน และเสนอร่างคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัย โดยการประชุมในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตโกสินทร์ 5 ราชภัฏ ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รูปภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2387246834707868