หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผลงานสุดเจ๋ง ได้ 3 เหรียญทอง จากเวทีระดับนานาชาติ
ผลงานสุดเจ๋ง ได้ 3 เหรียญทอง จากเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


ผลงานสุดเจ๋ง ได้ 3 เหรียญทอง จากเวทีระดับนานาชาติ

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ต่อเนื่องจาก เวที 2019 IIIC ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยได้รับเหรียญทอง 3 รางวัล จากเวที XV INTERNATIONAL SALON of INVENTIONS and NEW TECHNOLOGIES <<NEW TIME>> ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง WEAR WITH CARE

    โดย นายภัทรวุธ จุลพันธ์                           นักศึกษา        

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา     อาจารย์ที่ปรึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

         นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์                  ตัวแทนบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2. ผลงานเรื่อง TEX(ture)-Care

    โดย นายวริยะ เกตุชู                                นักศึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ     อาจารย์ที่ปรึกษา

          อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                     อาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานเรื่อง RE-NO-WASTE

    โดย นายมงคล อิงคุทานนท์                        นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร       อาจารย์ที่ปรึกษา

          อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี              อาจารย์ที่ปรึกษา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2387333888032496