หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > D-Day (1 มี.ค.64) สวนสุนันทาประเดิมประชุมกลุ่มนัดแรกเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่พัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
D-Day (1 มี.ค.64) สวนสุนันทาประเดิมประชุมกลุ่มนัดแรกเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่พัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-02 18:19:36