หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมปรับแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ประชุมปรับแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-22 20:05:59


ประชุมปรับแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

           เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ ดร.วัฒน์  พลอยศรี  รองผู้อำนวยการ  พร้อมทีมงาน  เข้าร่วมประชุมปรับแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิศวกรสังคม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม