หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดเตรียมจัดทำโครงการคลินิควิจัยประจำปี ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดเตรียมจัดทำโครงการคลินิควิจัยประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-22 21:17:53


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดเตรียมจัดทำโครงการคลินิควิจัยประจำปี ๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  คุณชุติมา ธีรสุวรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมจัดทำโครงการคลินิควิจัยประจำปี ๒๕๖๔

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th