หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > แนวทางการดำเนินงานโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
แนวทางการดำเนินงานโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-22 19:47:38


แนวทางการดำเนินงานโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564.

                ในวันนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุมเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ อาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และเจ้าหน้าจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และวิธีการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้