หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-22 20:31:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่

ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมโครงการการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th