หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-22 18:27:14


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ

          บ่ายวันนี้ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยราฃภัฏสวนสุนันทา (ผ่าน google meet) โดยมี คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานในการจัดประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 26 ท่าน


นาอนุพันธ์ สุทธิมาร นายทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ ถ่ายภาพ

น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ รายงาน