หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 4/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-08-23 17:22:26

ถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 4/2562

      วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์  เป็นประธานการประชุม  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารคณะ วิทยาลัย และตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  หาแนวทางร่วมกันในการผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2217087848390435