หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ จังหวัดระนอง
ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:31


                             ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ จังหวัดระนอง

          วันนี้ (23 ก.พ.63) ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ จังหวัดระนอง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนวดไทยที่ต่อยอดการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดระนอง ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีระบบการจัดบริหารจัดการและมาตรฐานที่ดีต่อไป