หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและบริหารประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณฯ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและบริหารประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณฯ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 00:47:48

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและบริหารประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณฯ

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและบริหารประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 อาคาร 32วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

กองนโยบายและแผน : ภาพข่าว

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th