หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์ทีมงาน วช. “แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์ทีมงาน วช. “แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 19:18:46


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สัมภาษณ์ทีมงาน วช. 

“แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.45 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในประเด็นเส้นทางอาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาชาติ ณ ห้องประชุมเล็กสุนันทานุสรณ์