หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

         

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ และคณาจารย์จารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางและวางแผนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก