หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-25 20:54:59


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และทีมงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน