หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ" 60 ปี
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ" 60 ปี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


                  นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี"

ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ได้รับเกียรติจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้นำผลงานวิจัยเรื่อง "ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์" โดยผลงานดังกล่าวได้นำดอกไม้ที่มีความหมายและความสำคัญในแต่ละสถานที่มาประยุกต์เข้ากับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ละนำไปต่อยอดในวงกว้างอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)