หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพบอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำปี 2562
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพบอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพบอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ทางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงงานวิจัยและการสนับสนุนงบประมาณสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ QS World Ranking ต่อไป