หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-26 18:42:36


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายแผนบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กับรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดยมีวาระที่สำคัญคือชี้แจงการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th