หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดประกันคุณภาพกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดประกันคุณภาพกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-26 19:21:06


      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดประกันคุณภาพกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดประกันคุณภาพ ทั้งในด้านวิจัยและบริการ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ต่อไป

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th