หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรนำผลงานวิจัยเรื่อง "ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์"
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรนำผลงานวิจัยเรื่อง "ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรนำผลงานวิจัยเรื่อง "ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์"

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นวิทยากรนำผลงานวิจัยเรื่อง "ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์"  โดยการจัดอบรมการดังกล่าวโดยได้นำดอกไม้ที่มีความหมายและความสำคัญในแต่ละสถานที่มาประยุกต์เข้ากับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ละนำไปต่อยอดในวงกว้างอีกด้วย