หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-08-29 10:24:05

โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

             วันนี้ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 โดยมี นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวรรธน์กุล กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ในช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อ”ประเด็นจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” และ”ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ส่วนในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2225964730836080