หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 10:20:11

ประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน อ.บารมีบุญ แสงจันทร์ ทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคุณจารุวรรณ ปล่องทอง ตัวแทนจากศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยประเด็นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องแผนการดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ในรูปแบบ 3ร. ได้แก่ ราชภัฏ ราษฎร และราชการ ในพื้นที่ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1812416392190918