หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือแนวทางด้านงานนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA
สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือแนวทางด้านงานนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-28 14:50:40


สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือแนวทางด้านงานนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) NIA

          เช้าวันนี้ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือแนวทางด้านงานนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เพื่อเป็นแนวทางด้านนวัตกรรมเพื่อสัมคมและกลไกสนับสนุนของ NIA โดยมี คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม คุณอัฑฒ์รุจ อิ่มบุณยวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการด้านงานนวัตกรรม และนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และพร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมในการหารือแนวทางในครั้งนี้