หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมหารือแนวทางในการเข้ารับการประเมินวารสารสู่ฐาน TCI รอบที่ 4
ประชุมหารือแนวทางในการเข้ารับการประเมินวารสารสู่ฐาน TCI รอบที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-28 17:39:44


ประชุมหารือแนวทางในการเข้ารับการประเมินวารสารสู่ฐาน TCI รอบที่ 4

            ในวันนี้ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 10.00 – 12.00 น. ทางกองบรรณาธิการวารสาร  “The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics” ได้เรียนเชิญทีมงานวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดประชุมหารือแนวทางในการเข้ารับการประเมินวารสารสู่ฐาน TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแชร์ประสบการณ์ต่างๆ และยกระดับวารสารให้สามารถเข้าสู่ฐานระดับชาติและนานาชาติได้ นำโดย นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนางสาวอารยา ยอดฉิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการประชุมครั้งนี้