หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามงานปรับปรุงการบริหารจัดการประเมิน Edge tool /การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี มกาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามงานปรับปรุงการบริหารจัดการประเมิน Edge tool /การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี มกาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


         สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามงานปรับปรุงการบริหารจัดการประเมิน Edge tool /การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี มกาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

         เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือ มรภ- สกว (สกสว) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามงานปรับปรุงการบริหารจัดการประเมิน Edge tool /การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว. ประจำปีงบประมาณ 2563.