หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-29 16:50:03

          วันนี้ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ ชั้น ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุมโดยวาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามงานและรายงานผลการดำเนินการของแต่ละฝ่ายงานเพื่อเป็นการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งเป้าไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด