หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 2Fast Track (รุ่นที่1) ชี้แจงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 2Fast Track (รุ่นที่1) ชี้แจงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 11:54:18

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 2Fast Track (รุ่นที่1) ชี้แจงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 2Fast Track (รุ่นที่1) ชี้แจงการขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 2563 ณ ห้องนิภานภดล ตึก 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “2Fast Track” ให้นักวิจัยที่เข้าร่วมได้เข้าใจและร่วมกันผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ เรื่อง “การเก็บหลักฐานเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินพ.ศ. 2561 และชี้แจ้งแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน 2563 เป้าหมายที่ 3” โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม จำนวน ทั้งสิ้น 48 คน

ชุติม ธีรสุวรรณ  รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร ถ่ายภาพ

ดูรูปภาพ คลิ๊ก