หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 12:54:07

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.  ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่   และบุคลากรฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1776818269084064