หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มอบกระเช้าส้มโอ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มอบกระเช้าส้มโอ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 10:25:53

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มอบกระเช้าส้มโอ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่

    วันนี้ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  คุณสุนีย์ ยียะห์ยา และ คุณลนิตา ภาวนานนท์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ได้มอบกระเช้าส้มโอ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในวาระต้อนรับปีใหม่ โดยมีผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนรับมอบ