หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน 2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน 2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


          สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน 2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน

          ช่วงเช้าวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน 2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานในการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร,อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี,อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์,อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ พร้อมทั้งนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติ