หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-11-08 16:33:02

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมีอาจารย์สุเมธินท์ แสงไตรรัตน์นุกูล วิทยากรที่เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้การอบรม

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและฝึกฝนเทคนิคในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ในส่วนต่างๆ อาทิ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) และคำศัพท์ทั่วไป (Vocabulary)

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อเข้าสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ SSRU-TEP ของมหาวิทยาลัย