หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “ขับเคลื่อนแผนการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี”
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “ขับเคลื่อนแผนการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนแผนการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี

 

          ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธื ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนแผนการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อลงนามสัญญาทุนวิจัยระดับเครือข่ายภูมิภาคโดย ประธาน ผอ.สวพ. / ผู้จัดการความร่วมมือฯ / โหนด ผอ.สวพ. / หัวหน้าชุดโครงการระดับภูมิภาค ทั้ง 7 ภาคและเสวนา ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับแนวคิด แนวทาง การขับเคลื่อนโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ และการบริหารจัดการ โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว