หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศทุนบริการวิชาการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
ประกาศทุนบริการวิชาการ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-10-09 21:52:34


ยื่นขอทุนที่ http://ris.ssru.ac.th/ais/public/index.php/login

เอกสารประกอบการขอ

1. แบบเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการDOWNLOAD
2. หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
(กรณีใช้สิทธิบัตรของผู้ร่วมโครงการ)
DOWNLOAD