หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับผู้ประสานโครงการประจำคณะ วิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับผู้ประสานโครงการประจำคณะ วิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-20 17:06:20

วันนี้ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับผู้ประสานโครงการประจำคณะ วิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมชี้แจงและแนวทางการดำเนินการประจำปีงบประมาณ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงทำความเข้าการดำเนินการทำโครงการบริการวิชาการกับผู้ประสานประจำหน่วยงานเพื่อให้ผู้ประสานประจำหน่วยงานได้ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณไ ให้มากยิ่งขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มาร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประสานด้วย