หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-06 09:40:15

          วันนี้ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางและปรับปรุงกระบวนการ การดำเนินการทางด้านการบริหารโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์ รวมถึงกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆของฝ่ายเพื่อพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด